Alteryx

Modulus-10 macro er nu at finde i Inviso Macro-pakken!

Det hænder engang imellem at en af vores kunder kommer op med en så god use case til en macro, at vi simpelthen bliver nødt til at lave den. Dette er også tilfældet denne gang, hvor vi nu udgiver vores modulus-10 macro til Alteryx!

Modulus-10 kender du sandsynligvis ikke til hvis ikke du har beskæftiget dig med betalings-data før. Men den går meget simpelt ud på, at på hver en regning der bliver sendt ud, er der et "betalings ID", som grundlæggende set består af 14-15 tal i en bestemt rækkefølge. Dette tal ønsker vi nogen gange at lave en betalingsidentifikationsprocess på, hvor vi ved hjælp af logikken fra modulus-10 (også kaldet Luhn Algoritmen), finder frem til et unikt kontrolciffer for hver betaling.

Logikken fra modulus-10 grundlæggende set ud på, at vi splitter vores betalingsID ud for hvert enkelt tal det indeholder. Det første ciffer i rækken skal her vægtes med vægten 1, mens det andet ciffer skal vægtes med vægten 2, det tredje ciffer vægtes med vægten 1 - og så fremdeles.Såfremt den nye vægtede sum for hvert enkelt ciffer overstiger 10, ønsker vi blot at tage tværsummen at den nye vægtet sum. Efter dette er gjot, skulle vi meget gerne ende ud med i alt 14-15 specifikke tal som alle er mindre end eller lig værdien 10. Disse tal skal nu summeres, hvorefter de divideres med 10. Når de er divideret med 10, findes kontrolcifferet hurtigt ved at bruge tallet 10 og fratrække det "resten", vi netop har fundet.

Vi ser altså at denne process er relativt simpel rent matematik. Ikke desto mindre kan processen tage tid at bygge op i Alteryx hver eneste gang den skal bruges - derfor udgiver vi nu vores modulus-10 macro til jer! Den beskrevne process foregår i det workflow der ligger "bag" macroen som I kommer til at benytte. Den ser ud som følger:

Hele denne process er nu samlet i et tool, så du ved hjælp af et enkelt klik nu kan få netop det kontrolciffer som tilknytter sig til hvert enkelt betalingsID hurtigt og effektivt.

Du kan finde modulus-10 macroen sammen med vores andre macroer i vores Inviso Macro Pack, som du kan hente gratis lige her.

psst! - Har du ideen til en kommende Alteryx macro? Så skriv til mig! Vi er altid interesseret i at producere nye makroer til glæde for alle vores kunder. Hvis du ligger inde med use-casen til en ny macro, ligger vi helt sikkert inde med ressourcerne til at bygge den.


Back to blog


Subscribe for updates